• MED Lojistik A.Ş. tarafından işletilen Beldeport, Türkiye’nin en önemli ve dinamik sanayi merkezi olan Marmara Bölgesi’nin ana ulaşım arterlerinin kesiştiği ve çok sayıdaki OSB-Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu noktada, Dilovası/Kocaeli’de, İzmit Körfezi’nin girişinde ve Osmangazi Köprüsü’nün hemen batısında yer alan ilk limandır.

  • Beldeport’un bulunduğu Kocaeli ve çevresindeki hinterlant, Türkiye’nin gayri safi yurt içi milli hasılasının (GSYİH) %70’ini temsil etmektedir.  


  • Beldeport, A’dan Z’ye konteyner elleçlemek üzere tasarlanıp inşa edilmiştir.  Beldeport’un tasarımı, operasyonel planı ve kontrolleri, HPC-Hamburg Port Consulting GmbH tarafından tamamen AB teknik ve çevre standartlarına uygun olarak yapılmıştır.

  • Beldeport, dünyanın en büyük mega konteyner gemilerine ev sahipliği yapabilecek evsafta bir limandır.

  • Beldeport; 450 m. rıhtım uzunluğu, tüm rıhtım boyunca 16,5 m. rıhtım önü sabit derinliği ve yıllık 550.000 TEU konteyner kapasitesi ile ilk etap yatırımını tamamlamış ve Aralık 2017’de işletmeye alınarak genel kargo yükleri ile müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır. 

  • Yakın bir zamanda bitmiş araçların ithalat ve ihracatına ilişkin olarak Ro-Ro operasyonlarına başlanarak otomotiv sektörüne de hizmet verilecektir.

  • Müteakip yatırım fazlarının tamamlanması ile 1.671 m. uzunluğunda 18 m. sabit derinlikteki rıhtım ve 930.000 ’lik liman alanı ile 2,4 milyon TEU kapasiteye ulaşılacaktır.

  • İlk faz  yatırımının işletmeye alınmasıyla doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam 1.700 kişiye; tüm yatırım fazlarının tamamlanmasıyla da toplam 5.540 kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır.