CEO’nun Mesajı

 

Dünya ticaretinde ürün fiyatlarının oluşumu ve insanların bu ürünlere erişiminde taşımacılık büyük rol oynamaktadır. Dünya yük taşımacılığının en büyük payı deniz yollarında olup; deniz taşımacılığının ise en önemli unsuru Liman İşletmeciliğidir. Küresel ve yerel tüm üreticiler maliyetlerin oluşumunda ve fiyat rekabetinde Liman hizmetlerinin öneminin farkındadır.

 

Türkiye ekonomisinde ticaret ya da üretim yapan firmaların global düşünmeleri ve bu yönde hareket etmeleri ekonomimizin büyümesi ve güçlenmesi adına çok önemlidir. Türkiye’nin global bir aktör olup dış pazarlara ürünlerini gönderebilmesi için ise Uluslararası standartlarda inşa edilmiş İntermodal Limanlara ihtiyaç vardır. İntermodal limanlar birer Lojistik üs olarak kara, hava ve raylı sistem taşımacılığının deniz yük taşımacılığıyla birleştiği lojistik çözüm noktalarıdır.

 

Türkiye ekonomisinin dünya ticaretinin global standartlarına olan ihtiyaçlarını göz önüne alarak uluslararası düzeyde bir konteyner limanı olarak planlanmış ve inşa edilmiş olan BELDEPORT’u, MED Lojistik A.Ş. olarak geçmişten gelen lojistik alanındaki tecrübelerimizle işletmeye almanın büyük gururunu taşıyoruz.  

 

Gemi hatları için, müşteri odaklı, yenilikçi ve yaratıcı Liman hizmetleri vermeyi, dünya standartlarında ekipmanlar kullanarak en büyük gemilerin bile zorlanmadan yanaşarak yüklerini hızlı bir şekilde indirmelerini hedefledik.  Firmalarımız için ise ürünlerini güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaştırabilmeleri ve maliyetlerini arttırmadan karlılıklarını koruyabilmeleri amacıyla, operasyonel mükemmelliği ön plana çıkardık.

 

Binlerce yıllık İpek Yolu’nun denize açıldığı bir liman tesisi olarak, ticaretin de uzun bir yolculuk olduğunun fakındayız ve bu yolculuğun en verimli şekilde sürmesi gayreti içindeyiz. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için Beldeport ekibi olarak hiç durmadan çalışıyoruz.

                                                                                                                                                                                           Nilhan Değer    
CEO           

MED Lojistik A.Ş.