•  Su

Talep edilmesi durumunda, gemilere şebeke kullanım suyu temin edilmektedir.
  • Palamar

Gemilerin yanaşma ve ayrılmaları esnasında, sertifikalı personelimiz tarafından palamar hizmeti sağlanmaktadır.