Otomotiv’de 2023 Hedefleri İçin Büyük ve Intermodal Limanlara İhtiyaç Var

 

Türkiye ekonomisinin lokomotifi otomotiv sanayii, 2017 yılını üretim ve ihracatta tarihi rekorlar kırarak geride bıraktı. 2017 yılında 1 milyon 333 bin adet araç ihracatı ile ürettiği her 100 aracın 79’unu ihraç eden otomotiv sanayii, ana ve yan sanayi toplamında gerçekleştirdiği 29 milyar dolarlık ihracat geliri ile tarihi bir rekora imza attı. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 18’ini gerçekleştirerek 12  yıldır ihracat lideri konumunu korumayı başardı.

 

Otomotiv sanayiinin ulaştığı bu başarıda, kuvvetli lojistik altyapısı önemli bir role sahip. 2017 yılında yüzde 90 kapasite kullanım oranı ile üretim gerçekleştiren sanayinin ülkenin dış ticaret dengesine sağladığı pozitif katkının geliştirilmesi, ülkemizin otomotiv sanayiindeki rekabetçiliğinin sürdürülmesi ile birlikte yeni yatırımların ülkemize çekilmesi, kapasitenin artması ve Türkiye’nin denizlerden dünyaya açılan kapısı olan limanların da kapasite olarak bu gelişime hazır olmasıyla mümkün olacaktır.  Konu ile ilgili olarak Beldeport limanını işleten MED Lojistik A.Ş. CEO’su Sayın Nilhan Değer şu açıklamalarda bulundu:

 

“Türkiye, ihracat anlamında birçok ürünün tedariğinin ve üretiminin yapılarak dünyanın dört bir yanına gönderildiği bir üs durumundadır. Gerek güçlü ekonomisi gerekse yetişmiş iş gücü ile dünya rekabetinde söz sahibi ülkelerden biridir. Bu noktada rekabetin olmazsa olmazı taşımacılık alanında ve özellikle de limancılık sektöründe daha alınacak mesafeler olduğuna inanıyorum. Bizler Türkiye’nin bu rekabetçi piyasalarda oynacağı rolü düşünerek Beldeport’u büyük, modern ve derin bir liman olarak tasarladık ve limanımızı bu hedefler doğrultusunda yapılandırmaya devam ediyoruz.

 

Bizler liman işletmecisi olarak birçok sektör ve iş kolu ile temas halinde bulunuyor ve onlarla bir araya geliyoruz.  Türk otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren ana sanayi üreticilerinin  lojistik yöneticilerinden oluşan “OSD-Otomotiv Sanayii Derneği”nin Lojistik Komitesi ile 13 Nisan 2018 tarihinde Beldeport limanında biraraya gelerek otomotiv ihracatının dünyaya açılan kapısı olan limanlar üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bugün otomotiv sektörünün ihracat yolu olan limanlar açısından ciddi sıkıntılar yaşandığı yapılan görüşmelerde açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu sıkıntıları; İzmit ve Gemlik limanlarındaki araç elleçleme kapasitelerinin yetersizliği, birçok küçük liman yerine büyük limanların gerekliliği, limanlarda demiryolu bağlantısının kurulmasının önemi, limanlarda altyapı ve gümrüklü depolama alanlarının yetersizliği, araç giriş/çıkış kapılarındaki yoğunluk ve bunun sevkiyat sürelerine olumsuz etkisi, uygulanan pilotaj, römorkaj ve sağlık resmi ücretlerinin Avrupa limanlarındaki rayiçlerin seviyesine çekilmesi gerekliliği, limanlardaki mevcut Ro-Ro lojistik kapasitesinin yetersizliği şeklinde sıralamak mümkün. Bu noktada, üreticiler dev Ro-Ro gemilerinin yanaşabileceği ve hizmet alabileceği derin ve büyük limanlara ihtiyaç olduğunu da vurguluyorlar. İhracat yapan üreticiler ve uzmanlar, otomotivde kapasite artışı gerekliliğinin yanı sıra  bu lojistik sorunları giderilmeden 2023 hedeflerinin yakalanmasının zorluğuna dikkat çekiyor ve otomotiv ihracatı açısından mevcut limanların yetersiz olduğunu belirtiyorlar.

 

Biz ekonomik anlamda tedarik, üretim ve lojistiğin Türkiye’nin kalkınması açısından birarada büyüyerek gelişmesinin gerekliliğine inanıyor ve bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızı  bilgilendiriyoruz. Sadece tedarik ya da sadece üretim ve tedarik güçlendirilip lojistik alan ihmal edilirse navlun fiyatları yüzünden üretimin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü kaybedebiliriz. Bizler bu bilinçle demiryoluna doğrudan bağlantı sağlayacak alt yapısıyla birlikte tasarladığımız intermodal bir liman olan Beldeport’ta, otomotiv sektörünün 2023 hedeflerine ulaşmasına önemli katkı yapabilecek kapasiteye sahibiz. Bu konuda bizim gibi limanların sayısının artması ve mevcut yapıların geliştirilmesi ekonomimizin büyümesi için şart.  Mevcut liman hizmetlerimizin yanısıra, bitmiş araçların ithalat/ihracatına ilişkin Ro-Ro iznimizi aldıktan sonra otomotiv ihracatına büyük bir kapasite sağlayacak limanımızı otomotiv sanayinin hizmetine sunarak Türk ekonomisine katkımızı artıracağız” dedi.