Güçlü Ekonomi İçin Büyük ve Derin Limanlar Şart


“Türkiye eskisi gibi içine kapanık bir ekonomi olmaktan çıkmış ve küresel pazarlarda rekabet eder hale gelmiştir. Küresel pazarlarda rekabet eden Türk ekonomisinin deniz taşımacılığı alanında dünyanın en büyük gemilerinin yanaşabileceği limanlara eskisinden daha çok ihtiyacı vardır” diyen Beldeport CEO’su Sayın Nilhan Değer sözlerine şöyle devam etti.


“Limanlar dünya deniz taşımacılığının olmazsa olmaz unsuru. Deniz taşımacılığı ise küresel piyasalarda rekabet edebilmenin en önemli anahtarı. Gerek güvenlik açısından gerekse uygun maliyetli taşımacılık açısından, deniz taşımacılığı Dünya çapında rekabette önemli bir güç.


            Tabii burada gemi taşımacılığından bahsederken, yük taşıyan bu gemilerin yanaşarak güvenli, hızlı ve sorunsuz hizmet alabilmelerinin, gerekli lojistik ihtiyaçlarının karşılanarak yüklerini tahmil/tahliye edebilmelerinin ve yüklerin planlanan terminal noktalarına zamanında ulaştırılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulamalıyız. İşte bu noktada büyük ve derin limanların önemi ortaya çıkıyor. Türkiye jeopolitik konumu açısından dünya ticareti için bir kesişim noktası olarak çok büyük öneme sahip. Bu gerçeklik binlerce yıldır değişmedi. Bugün tüm ticari akışın yönlenme merkezi olan Türkiye, geçmiş dönemlerde de İpek Yolu ile yine ticaret için bir köprü vazifesi görüyordu.


Yukarıda da belirttiğim gibi Dünya Ticaretinde aktif oyuncu olmak adına olaya sadece gemi işletmeciliği olarak bakmak global pazarlarda büyük hamleler yapmak adına eksik kalır. Örneğin; Türkiye’nin Enerjide bağımsızlaşması ve Millileşmesi hamlesinin en önemli safhalarından birini gerçekleştirerek dev bir doğalgaz ve petrol sondaj gemisinin satın alınması, Milletimiz adına bu alanda çok büyük bir adım. Tabii bu noktada bu tür mega gemilerin geleceğini öngörüp yıllar öncesinde bu gemiyi yanaştırabilecek, gerek barınma gerekse lojistik destek verebilecek özelliklere sahip Beldeport gibi bir limanı inşa etmek ve işletmeye açmak da konuyla ilgili tamamlayıcı diğer bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla, Gemi işletmeciliği ile Limancılık sektörü birbirinden ayrılmaz parçalardır. Beldeport olarak İzmit Körfezi’nde hem yöreye büyük katkılar sağlamaktan hem de Türkiye’nin dev enerji hamlelerinin yanısıra global ticaretine destek veren Milli  bir liman olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.


            Beldeport olarak Limancılık sektörünün Türkiye’nin Milli büyüme ve gelişme hamleleleri açısından taşıdığı önemin farkındayız.  Bizler Limancılık sektörünü dünya çapında çok yakından takip ederken bağlı bulunduğumuz ve Lojistik alanında büyük bilgi birikimine sahip MED Lojistik A.Ş.’nin gücünü kullanıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki; Türkiye’nin Güçlü ve Global bir ekonomiye sahip olması ve Dünya ticaretinden pay alması için dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapacak büyük ve derin limanlar şarttır.” diye sözlerini tamamladı.