Hakkımızda


MED Lojistik A.Ş. tarafından işletilen Beldeport, Türkiye’nin en önemli ve dinamik sanayi merkezi olan Marmara Bölgesi’nin ana ulaşım arterlerinin kesiştiği ve çok sayıdaki OSB-Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu noktada, Dilovası/Kocaeli’de, İzmit Körfezi’nin girişinde ve Osmangazi Köprüsü’nün hemen batısında yer alan ilk limandır. 

Beldeport’un bulunduğu Kocaeli ve çevresindeki hinterlant, Türkiye’nin gayri safi yurt içi milli hasılasının (GSYİH) %70’ini temsil etmektedir.    

Konteyner Limanı